Linh Kiện Vi Tính

ASUS GT420-2GD3-DI
1.404.000 đ/Kg
ASUS GTX650-E-1GD5
2.786.000 đ/cái
ASUS GTX650-E-2GD5
2.894.000 đ/cái
ASUS GTX650TI-DC2T-1GD5
3.490.000 đ/cái
ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5
5.184.000 đ/cái
ASUS GTX650-DC-1GD5
3.024.000 đ/cái
ASUS GTX750TI-PH-2GD5
4.104.000 đ/cái
ASUS GTX680-DC2-2GD5
10.368.000 đ/cái
ASUS HD6570-2GD3-L
1.469.000 đ/cái
ASUS HD6670-2GD3
1.685.000 đ/cái
ASUS HD7770-1GD5
2.592.000 đ/cái
ASUS R7250X-1GD5
2.635.000 đ/cái
ASUS R9270X-DC2-2GD5
5.270.000 đ/cái
ASUS R9270X-DC2T-2GD5
5.573.000 đ/cái
ASUS R9280X-DC2-3GD5
7.992.000 đ/cái
ASUS R9280X-DC2T-3GD5
8.338.000 đ/cái
ASUS R9290-DC2-4GD5
11.448.000 đ/cái
GIGABYTE GV-N420-2GI
1.420.000 đ/cái
GIGABYTE GV-N630-2GI
1.650.000 đ/cái
GIGABYTE GV-N640OC-2GI
2.290.000 đ/cái

WD 2.0 TB - WD2000FYYZ
5.530.000 đ/cái
WD 750-GB  WD7500AZEX
1.339.000 đ/cái
WD 4.0 -TB  WD40EZRX
3.974.000 đ/cái
WD 2.0-TB  WD2003FZEX
3.564.000 đ/cái
WD 2.0 -TB  WD20EFRX
2.678.000 đ/cái
WD 4.0 -TB  WD40EFRX
4.903.000 đ/cái
WD 4.0TB - WD4000F9YZ SE
6.550.000 đ/cái
WD 1TB - WD1000DHTZ
5.380.000 đ/cái

WD 320-GB  WD3200LPVX
1.210.000 đ/cái
WD 1.0-TB  WD10JPVX
1.944.000 đ/cái
WD 750-GB  WD750BFCX
1.706.000 đ/cái
WD 500-GB  WD5000BPKX
1.663.000 đ/cái