Ổ Cứng (3.5" -Desktop)

Danh sách sản phẩm

WD 1TB - WD1000DHTZ
5.380.000 đ/cái
WD 500TB - WD5000HHTZ
3.500.000 đ/cái
WD 250GB - WD2500HHTZ
2.500.000 đ/cái
WD 4.0TB - WD4000F9YZ SE
6.550.000 đ/cái
WD 2.0 TB - WD2000F9YZ SE
4.000.000 đ/cái
WD 2.0 TB - WD2000FYYZ
5.530.000 đ/cái
WD 1.0 TB - WD1003FBYZ
3.050.000 đ/cái
WD 500GB - WD5003ABYZ
2.460.000 đ/cái
WD 4.0 -TB  WD40EFRX
4.903.000 đ/cái
WD 3.0 -TB  WD30EFRX
3.283.000 đ/cái
WD 2.0 -TB  WD20EFRX
2.678.000 đ/cái
WD 1.0-TB  WD10EFRX
1.750.000 đ/cái
WD 2.0-TB  WD2003FZEX
3.564.000 đ/cái
WD 1.0-TB  WD1003FZEX
2.030.000 đ/cái
WD 500-GB  WD5003AZEX
1.663.000 đ/cái
 1  2   Tiếp  Cuối