WD 1.0-TB WD10JPVX

WD 1.0-TB  WD10JPVX
Mã sản phẩm: TSC132
Đã xem: 1.381
Hãng: Western Digital
Giá sản phẩm: 1.944.000 đ/cái
 WD 1.0-TB  WD10JPVX BH24T
 
WD 500-GB  WD5000BPKX
1.663.000 đ/cái
WD 750-GB  WD750BFCX
1.706.000 đ/cái
WD 320-GB  WD3200LPVX
1.210.000 đ/cái
WD 750-GB  WD7500BPKX
1.804.000 đ/cái
WD 320-GB  WD3200BEKX
1.404.000 đ/cái
WD  1.0-TB  WD10JFCX
2.095.000 đ/cái