WD 750-GB WD750BFCX

WD 750-GB  WD750BFCX
Mã sản phẩm: TSC133
Đã xem: 1.232
Hãng: Western Digital
Giá sản phẩm: 1.706.000 đ/cái
 WD  750GB - SATA (6Gb/s) -  Intellipower  Cache 16M  RED  BH36T
 
WD 500-GB  WD5000BPKX
1.663.000 đ/cái
WD 1.0-TB  WD10JPVX
1.944.000 đ/cái
WD 320-GB  WD3200LPVX
1.210.000 đ/cái
WD 750-GB  WD7500BPKX
1.804.000 đ/cái
WD 320-GB  WD3200BEKX
1.404.000 đ/cái
WD  1.0-TB  WD10JFCX
2.095.000 đ/cái