ASUS SDRW 08U5S-U Ultra Slim (12mm Ext )

 ASUS SDRW 08U5S-U Ultra Slim (12mm Ext )
Mã sản phẩm: TSC062
Đã xem: 2.162
Hãng: Asus
Giá sản phẩm: 1.058.000 đ/cái
 ASUS SDRW 08U5S-U Ultra Slim (12mm Ext ) Metal Hairline - (read & Write) CD -R/RW/ROM: 24X , Audio CD Playback : 10X , Reading DVD {(±R) / (DL)} 8x / Writing {DVD(±R) 8x--DVD(±DL) 6x / RW {(DVD±R) / (DL) } 8x - Sp DVD RAM 5x ( Read/Write ) Metal Hairline BH36T
 
KB Mitsumi USB
168.000 đ/cái
KB Mitsumi P/S2
162.000 đ/cái