G.SKILL F3-12800CL9S-4GBRL

G.SKILL F3-12800CL9S-4GBRL
Mã sản phẩm: TSC071
Đã xem: 2.037
Hãng: G.SKILL
Giá sản phẩm: 896.000 đ/cái
4G/ Bus 1600 Mhz DDR3 - CL9 S/p XMP Tản Nhiệt Red BH36T
 
G.SKILL F3-2133C10D-8GXM
1.966.000 đ/cái