G.SKILL F3-14900CL9D-8GBSR

G.SKILL F3-14900CL9D-8GBSR
Mã sản phẩm: TSC077
Đã xem: 2.007
Hãng: G.SKILL
Giá sản phẩm: 1.015.000 đ/cái
4G/Bus 1866 Mhz DDR3 - CL9 S/p XMP heatsink Pro BH36T
 
G.SKILL F3-2133C10D-8GXM
1.966.000 đ/cái