G.SKILL F3-10666CL8D-4GBRM

G.SKILL F3-10666CL8D-4GBRM
Mã sản phẩm: TSC069
Đã xem: 1.921
Hãng: G.SKILL
Giá sản phẩm: 940.000 đ/cái
 2x2GB /Bus 1333 Mhz DDR3 - CL8 S/p XMP heatsink Blue BH36T
 
G.SKILL F3-2133C10D-8GXM
1.966.000 đ/cái